אישור בודק שכר – מה זה אומר ולמה צריך אותו?

מהו אישור בודק שכר מי צריך אותו ולמה? כל התשובות – בהמשך!

רגע על שכר

כדי שנוכל לעסוק בהרחבה בבדיקות שכר ואישור של הבודק, חשוב לעצור לרגע ולעסוק בשכר עצמו. אם כן, השכר הסופי שמקבל עובד מורכב מחלקים שונים, שביחד מייצרים את הסכום המשולם. לדוגמה, השכר יכול להיות שעתי או גלובלי, לכלול או לא לכלול שעות נוספות, לכלול זכויות שונות כדוגמת ימי מחלה וחופש, דמי הבראה, הפרשה לביטוח פנסיוני וכדומה, נקודות זיכוי במס הכנסה וכך הלאה.

בדיקות שכר

בדיקות שכר, המתבצעות על ידי בודק מוסמך, נועדו לוודא, שהשכר המשולם לעובדים על ידי הארגון, אכן משולם באופן תקין ובהתאם לחוקים של משרד העבודה. כמובן, כדי לקבל אישור, שיוכל לאפשר לכם להרגיש בטוחים אתו, הבדיקה צריכה להיעשות על ידי בודק מוסמך ומנוסה, המכיר היטב את החוק!

החשיבות של אישור בודק שכר

החשיבות של אישור בודק שכר הינה גבוהה מאוד והסיבה העיקרית לכך היא, שכך הארגון יכול להיות בטוח, שהוא איננו חשוף לתלונות ותביעות מצד העובדים. וגם אם עובד כלשהו יחליט להתלונן או לתבוע, השכר שניתן לו עומד בדרישות החוק ולכן לא יהיה לתלונה או לתביעה תוקף חוקי. כמובן, חשוב גם להתייחס להיבט המוסרי של העניין – לעובדים מגיע לקבל את מלוא הזכויות שלהם!

עובדי קבלן

לאחר שהסברנו בהרחבה על החשיבות של אישור בודק שכר למשכורת של שכירי הארגון, חשוב לא פחות להתייחס גם לעובדי הקבלן בתפקידים השונים בארגון. לדוגמה, אם אתם מעסיקים עובדי קבלן במשרות של אבטחה, ניקיון וכדומה, חשוב מאוד לבצע בדיקה מדוקדקת של השכר שלהם. זאת, משום שעל פי רוב, עובדי הקבלן נוטים "להיעלם" מעט מתחת לרדאר. אבל, יחד עם זאת, מדובר על עובדים בעלי זכויות על פי חוק.

חשוב לזכור, שגם עובדי קבלן, שאינם מקבלים את הזכויות המגיעות להם מבחינת השכר על כל מרכיביו, חושפים את הארגון המעסיק אותם לתביעות משפטיות, שעלולות אף להגיע למצב של אחריות פלילית.