כיצד לנסח הסכם ספקים? – החלקים החשובים, להיעזר בעורך דין, המשמעות המשפטית של ההסכם

בין אם אתם בצד של הספק או בצד של הלקוח, חשוב שהכל יהיה מוסכם וברור מראש! כאן נסביר מהו הסכם ספקים וכיצד לנסח אותו.

הסכם ספקים בקצרה

לפני שנתחיל להסביר כיצד לנסח אותו ואילו דברים חשוב שיהיו בו, חשוב להבין מהו בכלל הסכם הספקים ומהי מטרתו. אם כן, מדובר על הסכם, שנחתם בין נותן השירות לבין מקבל השירות כאשר העבודה המשותפת היא ארוכת טווח. מטרתו של ההסכם היא להבהיר לכל צד מה בדיוק מצופה ממנו על ידי הצד השני ולמה הוא מתחייב בפניו במהלך תקופת העבודה המשותפת.

חשיבותו של הסכם

דבר חשוב נוסף שיש להבין הוא החשיבות של הסכם ספקים הן בשביל הספק והן בשביל הלקוח. אם כן, הסכם זה מאפשר לשני הצדדים לדעת בדיוק לקראת מה הם הולכים בתקופת העבודה המשותפת שלהם ביחד. בהסכם זה מוגדרות מראש כל ההתחייבויות של שני הצדדים כלפי הצד השני ואיך יתנהלו היחסים ביניהם באותה תקופה.

תנאי שירות

כאמור, הדבר הבסיסי ביותר שחייב להיות בכל הסכם הוא תנאי העבודה המשותפת. כלומר, למה מתחייב כל אחד מהצדדים כלפי הצד השני. לדוגמה, הספק צריך להגדיר בתוך כמה זמן הוא מתחייב לספק את המוצר או השירות שהוא מציע ללקוח והלקוח צריך להגדיר כיצד ומתי מתבצע התשלום לספק. כמו כן, חשוב שיהיה מוגדר במדויק מול מי עובד כל אחד מהצדדים. כלומר, אם למי מהצדדים יש איש קשר ייעודי להתקשרות זו, פרטי ההתקשרות של אותו איש קשר צריכים להיות ברורים.

השלכות

דבר לא פחות חשוב שצריך להופיע בכל הסכם ספקים הוא ההשלכות של אי עמידה בתנאים המוסכמים. הכוונה היא לכך, שבמידה ומי מהצדדים לא עומד בהתחייבויות שלו, עליו לדעת מראש מה יהיו ההשלכות. לדוגמה, מה קורה אם הלקוח מאחר בתשלומים? מה קורה אם הספק לא עומד בזמנים שהוגדרו? מה קורה אם הלקוח בוחר לסיים את חוזה העבודה ההדדי לפני תום תקופת תוקפו?